Laos - Wat Xieng Thong, Luang Prabang

Wat Xieng Thong in Luang Prabang, Laos. Thanks to Wong of China who visited Luang Prabang in February 2017.

No comments: