El Salvador - Santa Ana Cathedral, Santa Ana

Interior views of Cathedral at Santa Ana, El Salvador. Thanks to PJ of New York City, USA.

No comments: