Ethiopia - Konso Girl

Konso girl, Ethiopia. Thanks to Solomon of Ethiopia.

No comments: