ASIA - Macau - Panda - Macau Zoo

A Chengdu Research baby pandas postcard sold in Macau Zoo. There two Giant Pandas in Macau Zoo. Thanks to Mono of Macau.

No comments: